Karınca duası nasıl okunur? Hz. Süleyman’ın tanık olduğu ‘O’dua - Nefis Tarifler

Column Left

Sponsorlu Bağlantılar

6 Mart 2019 Çarşamba

Karınca duası nasıl okunur? Hz. Süleyman’ın tanık olduğu ‘O’dua

 
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Karınca duası nasıl okunur? Hz. Süleyman’ın tanık olduğu ‘O’dua
Cuma vakti okunacak en iyi rızık dualarından biri Karınca bereket duasıdır. Bir çok iş yerinde asılı olan Karınca duasının nasıl çıktığını biliyor musunuz? Diyanetin de Karınca rızık (bereket) duasına ilişkin özel bir açıklaması var.
Karınca Duası anlamı ve nasıl ortaya çıktığını aktarmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığının bu rızık duasına ilişkin yaptığı açıklamadan kısaca bahsedelim. Genelde ticarethanelerde asılı olarak gördüğümüz karınca duasının asıl adı bereket duasıdır. Halk arasında karınca duası olarak bilinmesinin asıl nedeni ise, bu duanın hikâyesinde geçen karıncadan kaynaklanmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada karınca duasının Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den

rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek için kullanılması dinen caiz olmadığını açıkladı. Açıklamanın devamında “karınca duası”  denen duanın, güvenilir hadis kaynaklarında yer almadığı belirtildi.
Bununla birlikte bu duanın içeriğinde Esmâ-i Hüsna’dan bazılarının sıralandığı , Allah-u Teâlâ’ya yönelik bazı hitaplar ve okuyanın bereket ile rızık taleplerinden ibaret olduğu açıklandı. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca bulunmadığı da diyanet açıklamasında yer aldı.
Peki Karınca duası Türkçe okunuşu ve manası nasıl, karınca duasının hikayesi nedir?
Karınca bereket duası Türkçe okunuşu : “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile veAzrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“
Karınca – Bereket Duası Türkçe Anlamı  : Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)
Karınca – Bereket Duası Nasıl Ortaya Çıkmıştır : Hz. Süleyman (a.s) hayvanlarla konuşma özelliğine sahipti. Bir kıtlık zamanında topluluk ile birlikte şehrin dışına yağmur duası etmek için yola çıkmıştır. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken dua etmektedir. Hz. Süleyman (a.s) Karıncanın duasına kulak kabartır.
Karınca şöyle dua etmektedir; “Allah’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”Hz. Süleyman (a.s)‘ın gözleri yaşarır. Ve az sonra Cebrail (a.s)’ın getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
Hz. Süleyman (a.s) yanındaki topluluğa döner: “Dönün” der, “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”Kaynak:http://gonuldostlar.net/
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Hiç yorum yok:
Comments

Sponsorlu Bağlantılar